Phương thức tính điểm của FGolf Ranking

18-10-2023 - 12:02 | Tin Tức, Trong Nước
BXH áp dụng tính điểm cho toàn bộ các giải đấu trong năm dương lịch (tính từ 01/01) hằng năm để tìm ra top 1 golfer đứng đầu BXH mỗi năm. Vòng đời bảng xếp được thiết lập trong 1 năm, mỗi năm thiết lập 1 lần. Giải golf được tổ chức cuối cùng trong năm sẽ có hệ số điểm x2.

Admin